De rol van ouders en verwanten

 

De Parel is een ouderinitiatief. Dit betekent dat ouders en verwanten nadrukkelijk betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de woonvorm. Ouders en sociaal netwerk spelen (naast de professionele zorgverlener) een belangrijke rol in het welbevinden van de bewoners.

 

De inbreng van ouders en verwanten kan op diverse manieren gestalte krijgen, afhankelijk van hun mogelijkheden en interesses. Te denken valt hierbij aan deelname aan een of meerdere ‘formele’ overlegvormen en commissies binnen De Parel, tuinonderhoud, beheer van de huishoudpot, organiseren van activiteiten rond feestdagen etc.