De financiën

 

De bewoner huurt het appartement van Impact Vastgoed BV via Zorgvastgoed Sprundel BV.

Mits de bewoner persoonlijk aan de voorwaarden voldoet, komt hij in aanmerking voor huurtoeslag en zorgtoeslag.

Woonlasten, overige vaste lasten en uitgaven voor levensonderhoud worden betaald van de Wajong-uitkering of inkomsten uit werk. 

 

De 24-uurszorg inclusief huishoudelijke hulp die ASVZ verleent, wordt betaald uit het Persoons Gebonden Budget (PGB) in het kader van de Wet Langdurige Zorg. Per zorgzwaarteprofiel wordt een gedifferentieerd bedrag hiervoor in rekening gebracht. De geleverde zorg wordt in de vorm van een vast maandbedrag door ASVZ rechtstreeks aan de bewoner gefactureerd.

Het resterende deel van het PGB is doorgaans nodig om 4 dagen dagbesteding te bekostigen.