De organisatie

 

De Parel kent een Stichting en een Vereniging. Een aantal bestuursfuncties is uit praktische overwegingen gecombineerd.

 

Het bestuur van De Parel bestaat uit de volgende leden:

 

  • Eric Wullems                           - voorzitter Stichting en Vereniging
  • Michel Vermeulen                  - penningmeester Stichting en Vereniging
  • Dimphy Rijpers                        - bestuurslid Vereniging
  • Niels van den Broek                - secretaris Stichting

 

Het schema van aftreden van de bestuursleden wordt binnenkort hier toegevoegd.

 

Het stichtingsbestuur behandelt de zaken die te maken hebben met de toekomstbestendigheid van het ouderinitiatief en beleidszaken. Het bestuur van de stichting voert overleg met de verhuurder van het gebouw en met zorgverlener ASVZ over onderlinge afstemming van taken, kosten van dienstverlening etc.

 

Alle ouders of verwanten zijn lid van de vereniging. De vereniging organiseert diverse activiteiten voor de bewoners, bevordert de sociale contacten van de bewoners onderling en met (de inwoners van) het dorp en beheert de huishoudpot. In de Algemene Leden Vergadering vindt de formele besluitvorming plaats.