De bewoners

 

De Parel is in de basis bedoeld voor (jong-)volwassenen (ca. 18 tot 40 jaar) met een autistisme spectrum stoornis en een verstandelijke beperking. Doorgaans is een WLZ-indicatie op basis van Zorgprofiel VG-4 of VG-6 van toepassing.

Kandidaten met een verstandelijke beperking die geen diagnose autisme hebben maar die wel behoefte hebben aan een duidelijke structuur in het dagelijks leven, kunnen eveneens in aanmerking komen voor woonruimte en zorg binnen De Parel.

In geval van twijfel is het altijd de moeite waard om met elkaar in gesprek te gaan.

 

De zorg bij De Parel is niet toegesneden op kandidaten met alcohol- of drugsproblemen of enige andere vorm van verslaving en op kandidaten met rustverstorend, intimiderend, agressief of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

 

Voor alle bewoners geldt dat overzicht, vaste routines, een gevoel van veiligheid, beperking van het aantal prikkels en een grote voorspelbaarheid erg belangrijk zijn.

De bewoners bezoeken 4 dagen per week (extern) werk of dagbesteding.